Remo Hunziker
Betriebsleiter

Paul Hunziker
Verkauf (bis 01.09.2019) & Buchhaltung 
Seit Gründung

Gabi Hunziker
Fahrzeugreinigung & Dispo
Seit Gründung

Annamarie Hunziker
Kontrolle Debitoren & Kreditoren
Seit Gründung
             

Rafael Hunziker
Buchhaltung, Verkauf  & Kundendienst
Seit 01.09.2019 bei uns tätig.
             

Simon Hunziker            
Technik Experte
Seit 01.01.2016 bei uns in der Werkstatt.
             

Jonatan Schmid
Diagnose Techniker
Seit 01.02.2022 bei uns in der Werkstatt.